© 2018 OMRO IFN S.A.

Acționari

În urma unei infuzii de capital nou în companie şi a preluării acțiunilor deținute de acționarii precedenți, începând cu Decembrie 2017, OMRO are noii acționari, dedicați în susținerea și dezvoltarea activității de microcreditare: 

 

- SC Danube Capital SRL 

 

- Bogdan Ciobotaru