Magatartási Nyilatkozat

Magatartási nyilatkozatunk irányít a mindennapi munkánkban, ez jellemzi az ügyfeleinkkel és partnereinkkel való kapcsolatot.

Az Önhöz való viszonyulásunkat a méltóság, becsületesség és tisztelet jellemzi, mellőzve bármiféle megkülönböztetést;

Sosem fogjuk szándékosan költségekkel túlterhelni;

Átláthatóvá tesszük azt, ahogyan a termékeink és szolgáltatásaink működnek, valamint az Ön szerződésben megjelölt kötelességeit;

Ígéreteinknek megfelelően cselekszünk;

Termékeink árát, beleértve az összes költséget és illetéket maradéktalanul a tudomására hozzuk;

Tiszteletet tanusítunk Önnel szemben még akkor is, amikor végrehajtási eljárást kell kezdeményeznünk, mert nem sikerült betartania a szerződésben megjelölt kötelességeit;

Amint felmerül egy probléma, célunk kizárólag az, hogy azt haladéktalanul, a lehető legbecsületesebb módon, Önnel egyetértésben megoldjuk;

Védjük az egyén magánélethez való jogát, lehetővé téve Önnek, hogy ismerje és gyakorolja jogait személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban.