Újdonságok

În acest moment nu sunt posturi disponibile

pt website (1).png

2019. június 28.

Az OMRO nagyobb kapacitással fog rendelkezni a kisvállalkozásoknak nyújtott mikrohitelek biztosítása érdekében

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

Brüsszel / Luxemburg / 00Bukarest, 2019. június 27.

 

Az EBA az EU Foglalkoztatási és Szociális Innovációs Programjának kapacitások komponensberuházási eszközén belül létrehozza az első mikrofinanszírozási támogatási műveleteket Romániában.

 

  • Az Európai Beruházási Alap célja, hogy növelje a román pénzügyi intézmények , a Patria Credit és az OMRO kapacitását, hogy támogathassa Romániában a mikrohiteleket és a mikrofinanszírozási kölcsönöket, az EU Foglalkoztatási és Szociális Innovációs Program keretéhez tartozó kapacitásfejlesztési beruházási komponens eszközein belül.

  • A kapacitás megerősítésére, a Patria Credit 10 millió RON támogatással rendelkezik , azért, hogy tevékenységét bővíthesse,  és az OMRO pedig 6,5 millió RON értékű összeggel, a technológiai fejlesztés, valamint  a pontozási mechanizmusok és a működési folyamatok javítása érdekében.

Az Európai Beruházási Alap (EIF) által az Európai Bizottság nevében kezelt EaSI kapacitásbővítői eszközből származó pénzügyi támogatásnak köszönhetően, két romániai mikrofinanszírozási intézmény nagyobb kapacitással fog rendelkezni a kisvállalkozásoknak nyújtott mikrohiteleket illetően.

  • A Patria Credit 10 millió RON-t kap a portfólió kifejlesztésére, amely kifejezetten a sérülékeny fogyasztókat célozza meg, akik nem férnek hozzá a hagyományos pénzügyi szektorhoz;

  • Az OMRO Románia 6,5 millió RON támogatásban fog részesülni, amit hatékonyságnövelésre és a hitelkockázat-elemzés megerősítésére irányuló új informatikai megoldások megszerzésére és alkalmazására fog fordítani..

 

Az EASI kapacitásfejlesztési beruházásait kommentálva, Pier Luigi Gilibert, az EIF vezérigazgatója elmondta: "Örömmel üdvözöljük, hogy Romániában megkezdődött az EU Foglalkoztatási és Szociális Innovációs Program keretéhez tartozó Kapacitásfejlesztési Beruházási Komponens alkalmazása. Ezáltal növelhető lesz a pénzügyi intézményeknek azon képessége, hogy javítsák a mikrovállalatok finanszírozáshoz való hozzáférését, mivel ez elengedhetetlen ahhoz, hogy gazdasági tevékenységeik továbbfejlesztésén keresztül sok munkahelyet teremtsenek és hozzájáruljanak az ország GDP-növekedéséhez. "    

A foglalkoztatásért, a szociális ügyekért, a kompetenciákért és a munkaerő-mozgásért felelős európai biztos, Marianne Thyssen elmondta: „Örömmel tölt el az első EASI-megállapodások aláírása, amelyek megerősítik a romániai kapacitásokat. Az uniós támogatás lehetővé fogja tenni a Patria Credit és az OMRO Románia számára, hogy erősítsék a mikrovállalkozóknak a mikrofinanszírozás biztosítására irányuló képességét, beleértve a sebezhető helyzetben lévő emberekét is, akik nehézségekkel küszködnek a finanszírozáshoz való hozzáférésben. Ez ésszerű befektetés egy befogadóbb Európába. "

 

Örülünk és hálásak vagyunk, hogy az Európai Beruházási Alappal és az Európai Unióval folytatott hagyományos partnerségünk továbbra is támogatni fogja a vidéki vállalkozókat, hogy a Program kapacitásbővítési eszközei révén kifejlesszék a Foglalkoztatási és Szociális Innovációt - nyilatkozta a Patria Credit IFN vezérigazgatója, Raluca Andreica. Erősíti a pénzügyi befogadással kapcsolatos misszió továbbfejlesztése iránti elkötelezettségünket Romániában, valamint a kis vidéki vállalkozások, a közösségek és családok jólétének előmozdítását és támogatását. "

 

Az OMRO ügyvezető igazgatója, Bereczki János elmondta: "Hisszük, hogy az ügyfélélmény, a feldolgozási sebesség, a rugalmasság, a hitelminőség és a kapcsolatok, elengedhetetlenek a mikrovállalkozások sikerességéhez. Üdvözöljük az EU bekapcsolódását a mikrovállalkozók támogatásába, mert olyan eszközökkel, mint a Foglalkoztatási és Szociális Innovációs Program keretéhez tartozó Kapacitásfejlesztő Beruházási Komponens, most már több ügyfelet tudunk kiszolgálni, számukra pénzügyi megoldásokat nyújtani. "

OMRO Románia

Az EASI, kapacitásfejlesztő beruházásaiból származó 6,5 millió RON összegű támogatásával, az OMRO Románia stabil, gyors, könnyen használható és modern technológiai megoldást tud beszerezni és telepíteni. Ez képezi majd a pénzügyi közvetítői fejlesztési tervek újraindítását, melynek célja, hogy minőségi pénzügyi szolgáltatásokat nyújtson egy nagyobb ügyfélkör számára, etikusabb és fenntarthatóbb megközelítéssel.

Az EIF által az EASI keretében történő kapacitásfejlesztésbe történő beruházás formájában támogatott Uniós beavatkozás várhatóan lehetővé teszi a mikrofinanszírozási intézmény számára, hogy új pénzalapokat vonzzon a további növekedés céljából.

A közvetítő az EaSI kapacitásépítő beruházásait használja fel egy új, céges informatikai rendszer bevezetésére, amely a régi informatikai rendszert helyettesíti a hatékonyság növelése és a hitelkockázati elemzés erősítése érdekében. Az EaSI kapacitásfejlesztő beruházások várható hatása a jobb technológia, a jobb pontozási mechanizmusok és a hatékony működési folyamatok alapján indított hitelek nagyobb mennyiségében jelenik majd meg. Idővel ezek az alacsonyabb finanszírozási költségekben fognak tükröződni, amelyek a végső kedvezményezettnél hasznosulnak, de a portfólió minőségének javulásában is, tekintettel a vevői minősítési / elemzési rendszerek várható tökéletesedésére.

 

Az EU foglalkoztatási és szociális innovációs programjáról (EaSI)

Az Európai Bizottság Foglalkoztatási és Szociális Integrációs Programjának ("EaSI") célja, hogy hozzájáruljon az EU célkitűzéseihez, úgymint a magas foglalkoztatási szint elérése, a megfelelő szociális védelem, valamint a társadalmi kirekesztés, és a szegénység elleni küzdelem. és a munkakörülmények javítása. Az EaSI hozzájárul az Európa 2020 stratégia végrehajtásához azáltal, hogy támogatja a magas foglalkoztatási szintet, a megfelelő szociális védelmet, a társadalmi kirekesztés és a szegénység elleni küzdelmet, valamint a munkakörülmények javítását.

Az "EaSI garancia" programot 2015 júniusában indították el, az Európai Bizottság általi finanszírozással és az Európai Beruházási Alap irányításával. Támogatja a pénzügyi közvetítőket, amelyek mikrohiteleket nyújtanak a vállalkozóknak, vagy olyan szociális vállalkozásokat finanszíroznak, amelyek egyébként nem kaptak volna finanszírozást kockázati okokból. Célja, hogy megkönnyítse a mikrofinanszírozáshoz való hozzáférést a kiszolgáltatott csoportok számára, amelyek saját vállalkozásokat, valamint  mikrovállalkozásokat kívánnak létrehozni vagy fejleszteni, különösen a legfeljebb 25 000 eurós hitelek révén. Ezenkívül az Európai Bizottság először támogatja a szociális vállalkozásokat, legfeljebb 500 000 eurós beruházással.

Ezenkívül az Európai Bizottság megerősíti az Európai Beruházási Alap (EBA) szociális dimenzióját mind a mikrofinanszírozás, mind a szociális vállalkozás terén. Összességében ezeknek a területeknek a teljes támogatása várhatóan (az EaSI program keretében 193 millió euróról) körülbelül 1 milliárd euróra nő, a további 3 milliárd eurós többletberuházás igénybevételével.

 

Az EaSI kapacitásépítési beruházási összetevőről (CICC)

A kapacitásépítésre szánt EaSI beruházási komponens az EU Foglalkoztatási és Szociális Innovációs Programja (EaSI) révén történik. Ezen eszköz célja, hogy megerősítse a kiválasztott pénzügyi közvetítők intézményi kapacitását, akik még nem érték el fenntarthatóságukat, vagy akiknek a növekedési és fejlesztési támogatásához kockázati tőkére van szükség. Ehhez a kezdeményezéshez az EaSI program keretében 26 millió eurós előzetes összeget különítettek el.

Az Európai Beruházási Alapról

Az Európai Beruházási Alap az Európai Beruházási Bankcsoport tagja. Fő küldetése az európai kis- és középvállalkozások támogatása azáltal, hogy segítséget nyújt a finanszírozás elérésében. Az EBA kockázati és növekedési tőkeműveleteket, valamint ezen műveleteknek a piaci szegmensre irányuló garancia- és mikrofinanszírozási eszközeit tervezi és fejleszti. Mint ilyen, az EBA az innováció, a kutatás és fejlesztés, a vállalkozói szellem, a növekedés és a foglalkoztatás támogatására irányuló Uniós célkitűzéseket követi.