top of page

Scurt istoric

1994

Ia ființă Organizația Non Profit – Fundația Izvor, una din primele instituții de microcreditare din România, având ca misiune sprijinirea micilor întreprinzători în dezvoltarea unei afaceri și crearea de noi locuri de muncă. 

2000

Se creează S.C. Opportunity Microcredit România, de către Opportunity International (OTI) și Asociația Izvor. 

2005

Opportunity Microcredit România devine S.A. și Instituție Financiară Nebancară (IFN) reglementată de către BNR.

2017

În urma unei infuzii de capital nou în companie şi a preluării acțiunilor deținute de acționarii precedenți, începând cu Decembrie 2017, compania are un nou acționar, dedicat în susținerea și dezvoltarea acestei platforme de microcreditare: 

SC Danube Capital SRL.

2018

Începând cu 21 august 2018 Opportunity Microcredit România IFN S.A. își schimbă denumirea în OMRO IFN S.A., toate celelalte elemente de identificare rămânând neschimbate. Această modificare a numelui, precum și procesul de rabranding al companiei sunt conforme cu îndeplinirea strategiei de dezvoltare a companiei pe termen lung.

bottom of page